مسئوليت اجتماعی

مشتريان را شريك خود و منافع آنها را منافع خويش می‌پنداریم و ظرفيت‌های توسعه و مسئوليت اجتماعی مشترك را پيگيری می‌كنيم.

×

وظايف اصلی

دارای  مدرک کارشناسی نقشه برداری و کارشناسی ارشد نقشه برداری گرایش فتوگرامتری از دانشکده فنی دانشگاه تهران و دارای دوره های تخصصی ثبتی از مرکز اموزش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


دارای پروانه نظام مهندسی پایه دو  نقشه برداری از سازمان نظام مهندسی استان تهران


دارای پروانه کارشناسی امور ثبتی از مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه


دارای بیش از 15 سال سابقه اجرای در امور ثبتی , نقشه برداری ثبتی بعنوان مهندس ثبت در واحد های ثبتی استان تهران


دارای بیش از 15 سال سابقه ثبتی در تهیه نقشه های تفکیکی در واحد های ثبتی و سازمان نظام مهندسی استان تهران


دارای سوابق کارشناسی برای مراجع قضائی , منابع طبیعی , سازمان مسکن و راه و شهرسازی ؛  نهاد ها ؛ سایر سازمان های و شرکتهای دولتی و خصوصی , شهرداری ؛ اشخاص حقیقی و حقوقی و واحد های ثبتی در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی


دارای سوابق آموزش درسهای  نقشه برداری , فتوگرامتری , کاداستر در دانشگاه های دولتی و آزاد, بعنوان استاد مدعومحدوده کاری: انجام امور ثبتی در حوزه املاک  ؛ ارزیابی واحد های مسکونی و تجاری , تعیین موقعیت بر روی نقشه و عکس های هوایی و ماهواره ای , نقشه برداری عرصه و اعیان جهت امور ثبتی و تهیه نقشه UTM با استفاده از دوربین نقشه برداری و دستگاه GPS متصل به سامانه شمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ؛ مشاوره ثبتی در امور املاک در محدوده  صلاحیت کاری و مطابق مقررات و قوانین ثبتی

بیشتر...
  • زمان بندی دقیق تحویل پروژه

    "ما از ارائه خدمات به مشتریان لذت می بریم و آنگاه که ایشان را شاد و راضی نگه داشتیم، خود نیز مشعوف می شویم همچنین ما از کارکردن و دستیابی به موفقیت با یکدیگر و ایجاد روابط کاری در محیطی دوستا نه ،مثبت و سرشار از همدلی و همفکری لذت می بریم. "

  • اهداف بنيادی

    " سرآمدی در ارائه خدمات و سرعت ‌دهی در هر لحظه و مكان و همچنین كاهش هزينه‌های سازمانی را از اهداف بنيادی خويش می‌دانيم. . برنامه ریزی و عملکرد ما برای آینده است. کسب نتایج ایده آل دراز مدت برای خود ، مشتریان و تمامی دنیا منظور نظر ماست "

  • مشتری مداری - منابع انسانی

    " منابع انسانی در مدیریت پروژه ها نقش بسزایی دارد ما منابع انسانی را مهم ترین سرمایه خود می دانیم ... ما ارائه مشاوره خود را بر اساس نیازهای اصل مشتریان خود طراحی و عرضه و با نظرات آن ها ارتقاء می بخشیم ... "

ما منافع مشتريان را منافع خويش می‌پنداریم

ما خلق‌انديشی، ‌صداقت‌ و رازداری و امانتداری را از وظايف اصلی خود می‌پنداريم و به داشتن كاركنان صادق و متخصص افتخار می‌كنيم. . .

تیم متخصص و باتجربه

دانش و تجربه در محیطی پویا و با انگیزه

بیشتر...

خلق فرصتها

برای رسیدن به ایده آلها

بیشتر...

موفقیت پروژه ها

بکارگیری افراد متخصص و ماهر

بیشتر...